EduTechFlag  projects 

STEM+C workshops Bulgaria is one-day-long workshops aimed at to encourage students to participate in extracurricular activities, which take place outside or in the school environment and which develop their digital skills and creativity and problem-solving in the STEM+C fields. 
Organizers of the STEM + C Workshops Bulgaria are EduTechFlag and PlayToKnow.
EduTechFlag е водещ партньор на Международния Ден на Момичетата в ИКТ 
Girls in ICT се организира от Европейската Комисия и Международния Телекомуникационен Съюз
28 Април 2018 УНСС, София
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ТЪРСИ СЕ SUPER STEM в твоето училище

Project: Innovative
e-portfolio in education

UDEMY COURSE

​​
Програма "Синергия с МООС"

Целта на програма "Синергия с МООС" е споделянето за безплатни MOOC курсове (всяка седмица на FB страницата на EduTechFlag), които могат да подпомагат усвояването на ново знание и развитието на компетенции свързани с провежданието на обучения.
МООС - Мassive Open Online Courses.